Nevelőtestületünk munkáját, eredményeit próbáljuk megjeleníteni honlapunkon, hiszen az óvodában elkezdett személyiségfejlesztés, a tudatosan tervezett, szervezett, irányított pedagógiai munka egész életre kiható, meghatározó feladat. Óvodapedagógusaink az óvoda nevelési eszményeivel, pedagógiai elgondolásaival és az ezek megvalósítását szolgáló eszközökkel kapcsolatban fontosnak tartanak, megújítva mindazokkal az ismeretekkel, amelyek a jövő század embere számára nélkülözhetetlenek.Célunk a program megvalósításával, a fejlődés tudatos támogatása prevencióval és komplex személyiségfejlesztéssel.

Óvodánk eredményes működésének feltétele, hogy a szülõk magukénak érezzék az intézmény programját, azzal azonosulni tudjanak, a sikeres együttmunkálkodás érdekében. Őszinte szívvel ajánljuk programunkat abban a reményben, hogy "közös kincsünknek", gyermekeinknek sokoldalú, egészséges, harmonikus személyiségfejlõdését megvalósítjuk.


BŐVEBBEN
 

GYERMEKELHELYEZÉS


Intézményünkben az óvodás gyermekek mellett bölcsődei gyermekmegőrzésre is van lehetőség.


Bölcsöde

1-3BŐVEBBEN

Óvoda

3-7BŐVEBBEN

 

DOLGOZÓINK

 • Kisebb megszakításokkal 1987 óta dolgozom intézményünkben , mint óvodapedagógus,  majd gyógypedagógus-logopédus , melynek 2021 óta vagyok vezetője. Célom az óvoda sajátos arculatának megtartásával-  olyan sikeres, gyermekcentrikus, innovatív  nevelési intézmény megvalósítása, amely  a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgálja.
  Szabóné Récsi Erika
  intézményvezető
 • 1999 szeptembere óta dolgozom az óvodánkban óvodapedagógusként.2011 óta vezető helyettesi feladatokat látok el.  Tagja vagyok az intézmény Művészeti munkaközösségének, önértékelési csoportunknak.2014 nyarán  mesterpedagógus lettem.2015 márciusa óta  szakértői feladatokat látok el a pedagógus minősítések  és a tanfelügyeleti ellenőrzések során.
  Kissné Szentpéteri Ildikó
  intézményvezető helyettes
 • Hivatásom szeretetét a Nagykörösi Arany János Gimnáziumban alapoztam meg. Később a budapesti ELTE hallgatójaként főiskolai diplomát szereztem. 2016-ban minősítettek, így a Ped.II.fokozatba kerültem. Folyamatos továbbképzéseken igyekszem a mai napig frissíteni tudásomat. Életem legjobb döntése volt, hogy óvónéni lettem, a gyermekek mosolya, kíváncsisága, soha nem szűnő szeretete által, minden nehézségen felül tudok kerekedni. Velük újból és újból gyermeki lélekkel tudok örülni a mindennapok apró történéseinek.
  Gavaldikné Dobozi Irén
  intézményvezető helyettes
error: Content is protected !!